Bng đấu(all times CET)


Thứ Sáu 10 Tháng Sáu, 21.00 (St-Denis): France v Romania – Bảng A
Thứ Bảy 11 Tháng Sáu, 15.00 (Lens): Albania v Switzerland – Bảng A
Thứ Bảy 11 Tháng Sáu, 18.00 (Bordeaux): Wales v Slovakia – Bảng B
Thứ Bảy 11 Tháng Sáu, 21.00 (Marseille): England v Russia – Bảng B
Chủ Nhật 12 Tháng Sáu, 15.00 (Paris): Turkey v Croatia – Bảng D
Chủ Nhật 12 Tháng Sáu, 18.00 (Nice): Poland v Northern Ireland – Bảng C
Chủ Nhật 12 Tháng Sáu, 21.00 (Lille): Germany v Ukraine – Bảng C
Thứ Hai 13 Tháng Sáu, 15.00 (Toulouse): Spain v Czech Republic – Bảng D
Thứ Hai 13 Tháng Sáu, 18.00 (St-Denis): Republic of Ireland v Sweden – Bảng E
Thứ Hai 13 Tháng Sáu, 21.00 (Lyon): Belgium v Italy – Bảng E
Thứ Ba 14 Tháng Sáu, 18.00 (Bordeaux): Austria v Hungary – Bảng F
Thứ Ba 14 Tháng Sáu, 21.00 (St-Etienne): Portugal v Iceland – Bảng F

 

Thứ Tư 15 Tháng Sáu, 15.00 (Lille): Russia v Slovakia – Bảng B

Thứ Tư 15 Tháng Sáu, 18.00 (Paris): Romania v Switzerland – Bảng A
Thứ Tư 15 Tháng Sáu, 21.00 (Marseille): France v Albania – Bảng A
Thứ Năm 16 Tháng Sáu, 15.00 (Lens): England v Wales – Bảng B
Thứ Năm 16 Tháng Sáu, 18.00 (Lyon): Ukraine v Northern Ireland – Bảng C
Thứ Năm 16 Tháng Sáu, 21.00 (St-Denis): Germany v Poland – Bảng C
Thứ Sáu 17 Tháng Sáu, 15.00 (Toulouse): Italy v Sweden – Bảng E
Thứ Sáu 17 Tháng Sáu, 18.00 (St-Etienne): Czech Republic v Croatia – Bảng D
Thứ Sáu 17 Tháng Sáu, 21.00 (Nice): Spain v Turkey – Bảng D
Thứ Bảy 18 Tháng Sáu, 15.00 (Bordeaux): Belgium v Republic of Ireland – Bảng E
Thứ Bảy 18 Tháng Sáu, 18.00 (Marseille): Iceland v Hungary – Bảng F
Thứ Bảy 18 Tháng Sáu, 21.00 (Paris): Portugal v Austria – Bảng F

 

Chủ Nhật 19 Tháng Sáu, 21.00 (Lille): Switzerland v France – Bảng A
Chủ Nhật 19 Tháng Sáu, 21.00 (Lyon): Romania v Albania – Bảng A
Thứ Hai 20 Tháng Sáu, 21.00 (St-Etienne): Slovakia v England – Bảng B
Thứ Hai 20 Tháng Sáu, 21.00 (Toulouse): Russia v Wales – Bảng B
Thứ Ba 21 Tháng Sáu, 18.00 (Paris): Northern Ireland v Germany – Bảng C
Thứ Ba 21 Tháng Sáu, 18.00 (Marseille): Ukraine v Poland – Bảng C
Thứ Ba 21 Tháng Sáu, 21.00 (Bordeaux): Croatia v Spain – Bảng D
Thứ Ba 21 Tháng Sáu, 21.00 (Lens): Czech Republic v Turkey – Bảng D
Thứ Tư 22 Tháng Sáu, 18.00 (Lyon): Hungary v Portugal – Bảng F
Thứ Tư 22 Tháng Sáu, 18.00 (St-Denis): Iceland v Austria – Bảng F
Thứ Tư 22 Tháng Sáu, 21.00 (Nice): Sweden v Belgium – Bảng E
Thứ Tư 22 Tháng Sáu, 21.00 (Lille): Italy v Republic of Ireland – Bảng E

 

Turkey and the Czech Republic’s 2008’s thriller

Vòng Knock-out:
Vòng 16
Thứ Bảy 25 Tháng Sáu, 15.00 (St-Etienne): Runner-up Bảng A v Runner-up C – Match 1
Thứ Bảy 25 Tháng Sáu, 18.00 (Paris): Winner B v Third-place A/C/D – Match 2
Thứ Bảy 25 Tháng Sáu, 21.00 (Lens): Winner D v Third-place B/E/F – Match 3
Chủ Nhật 26 Tháng Sáu, 15.00 (Lyon): Winner A v Third-place C/D/E – Match 4
Chủ Nhật 26 Tháng Sáu, 18.00 (Lille): Winner C v Third-place A/B/F – Match 5
Chủ Nhật 26 Tháng Sáu, 21.00 (Toulouse): Winner F v Runner-up E – Match 6
Thứ Hai 27 Tháng Sáu, 18.00 (St-Denis): Winner E v Runner-up D – Match 7
Thứ Hai 27 Tháng Sáu, 21.00 (Nice): Runner-up B v Runner-up F – Match 8

  • For which third place team will play in each tie, see Article 17.03 of the Official Regulations

Tứ kết
Thứ Năm 30 Tháng Sáu, 21.00 (Marseille): Winner Match 1 v Winner Match 3 – QF1
Thứ Sáu 1 Tháng Bảy, 21.00 (Lille): Winner Match 2 v Winner Match 6 – QF2
Thứ Bảy 2 Tháng Bảy, 21.00 (Bordeaux): Winner Match 5 v Winner Match 7 – QF3
Chủ Nhật 3 Tháng Bảy, 21.00 (St-Denis): Winner Match 4 v Winner Match 8 – QF4

Bán kết
Thứ Tư 6 Tháng Bảy, 21.00 (Lyon): Winner QF1 v Winner QF2 – SF1
Thứ Năm 7 Tháng Bảy, 21.00 (Marseille): Winner QF3 v Winner QF4 – SF2

Chung kết
Chủ Nhật 10 Tháng Bảy, 21.00 (St-Denis): Winner SF1 v Winner SF2

 

Scroll to Top